Uygurlarda Kadin

UYGURLARDA KADIN

Hazırlayan: Zekiye Genç
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009
T.c. Mi̇mar Si̇nan Güzel Sanatlar Üni̇versi̇tesi̇
Sosyal Bi̇li̇mler Ensti̇tüsü Tari̇h Anabi̇li̇m Dali Ortaçağ Tari̇hi̇ Programi

ÖNSÖZ:

Kadim Türk yurdu Türkistan’ın doğusunda yaşayan Uygurlar Türk tarihi ve kültürü içerisinde oldukça mühim bir yere sahiptirler. Siyasi yönleri yanında gerek Budizm, Manihaizm ve İslamiyet’i benimsemeleri gerekse yerleşik hayata geçerek kısa sürede şehirleşmeleri Uygurları Türk toplulukları arasında farklı kılmıştır. Bir nevi köprü konumundaki coğrafyaları ile ticari faaliyetleri sayesinde değişik toplumlara tesir ederken, farklı kültür ve medeniyetlerden de etkilenmişlerdir. Devamı Var… “Uygurlarda Kadin”

Uygurlar Hakkında Genel Bilgiler

Uygurlar Hakkında Genel Bilgiler

Uygurlar, çoğunlukla Çin’in kuzeybatısında yer alan Uygur Özerk Bölgesinde yaşamakta olan Türk boylarındandır. Dilleri Türk dillerinden Uygurca’dır. Uygurlar, Uygur Özerk Bölgesi dışında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Almanya, Avustralya, Japonya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamaktadırlar. Uygurların kurdukları son devleti olan ‘Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti’ 27 Haziran 1946 tarihinde yıkılarak (Li, 2006:159), 1 Ekim 1949 tarihinde kurulan Çin Halk Cumhuriyeti sınırlarına dahil edilmesiyle 1 Ekim 1955 tarihinde adı Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi olarak değiştirilmiştir (Li, 2006:192), başkenti Urumçi’dir. Devamı Var… “Uygurlar Hakkında Genel Bilgiler”

Uygur Özerk Bölgesinin Coğrafi Yapısı ve doğal zenginlikleri

Uygur Özerk Bölgesinin Coğrafi Yapısı ve doğal zenginlikleri

Uygur Özerk Bölgesi, Çin’in kuzeybatı kesimindeki sınır bölgelerinde ve aynı zamanda da Asya-Avrupa kıtasının kalbinde yer alıyor. Yüz ölçümü 1.664.900 kilometrekare olan Uygur Özerk Bölgesi, Çin topraklarının 6’da birini teşkil etmektedir. Uygur Özerk Bölgesi, kuzeydeki Altay Dağları, ortadaki Tanrı Dağları ve Karakurum dağları arasında kalan Tarım Havzası ve Cungar Havzasından oluşmaktadır. Devamı Var… “Uygur Özerk Bölgesinin Coğrafi Yapısı ve doğal zenginlikleri”

Tursunay Sakim

Tursunay Sakım

Türkolog‚ radyo gazetecisi‚ çevirmen, yazar – Tursunay Sakim

24 Mayıs 1938 tarihinde Urumçi’de orta halli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 1956 yılında Urumçi II. Kızlar Pedagoji Enstitüsü’nden üstün başarıyla mezun oldu. Aynı yıl Pekin’deki Merkezi Halk Radyosu Uygurca Yayınları Bölümü’nde çalışmaya başladı. Devamı Var… “Tursunay Sakim”

Dîvânu Lugâti’t-Türk (Tam Metin PDF)

Dîvânu Lugâti't-Türk (Tam Metin)

Yazar: Kâşgarlı Mahmud

Türk yazı dillerinin, lehçelerinin ve ağızlarının dil özelliklerini belirleyen, söz varlığını derleyerek bir araya getiren Kâşgarlı Mahmud kendisine sonsuz bir ün, bitmez tükenmez bir kaynak sağlaması dileğiyle elde ettiği bu bilgileri yazıya geçirerek ortaya koyduğu eserine Dîvânu Lugâti’t-Türk adını vermiştir. Devamı Var… “Dîvânu Lugâti’t-Türk (Tam Metin PDF)”

Kâşgarlı Mahmud’a Göre Türk Boyları

Kâşgarlı Mahmud’un Bağdat Seferi

Kâşgarlı Mahmud, yirmi boydan oluşan Türklerin kökünün Nuh Peygamber’in oğlu Yafes’e ve onun oğlu Türk’e dayandığını yazmaktadır. Bu durumun İbrahim Peygamber’in oğlu İshak’a, İshak’ın oğlu Esav’a ve onun oğlu Rum ve Rum’dan gelenlerin soyunun adlandırılmasına benzediğine dikkat çekmektedir. Devamı Var… “Kâşgarlı Mahmud’a Göre Türk Boyları”

Kâşgarlı Mahmud Kimdir?

Dîvânu Lugâti't-Türk (Tam Metin)

Bulunuşuyla birlikte Türk dili tarihinin yeniden yazılmasını sağlayan ve Türkçenin karanlıktaki pek çok konusunu aydınlatan Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü bizlere kazandıran, Türklük biliminin (Türkoloji) kurucusu, Türk sözlükçülüğünün atası Kâşgarlı Mahmud’un hayatı hakkında ne yazık ki ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Devamı Var… “Kâşgarlı Mahmud Kimdir?”

Kaşğarlı Mahmud Nerede ve ne zaman doğmuştur?

Kaşğarlı Mahmud Nerede ve ne zaman doğmuştur?

Babasının yurdu Barsgan’ın adını açıklarken bu adın Afrasiyab’ın oğlunun adından geldiğini, kurduğu şehre kendi adını verdiğini yazan Kâşgarlı Mahmud, babasının da memleketinin Barsgan olduğunu belirtmektedir. Barsgan’ın tarihiyle ilgili farklı bir bilgiyi de değerlendiren Kâşgarlı Mahmud, bu adın Uygur kağanının Barsgan adındaki seyisinden geldiğini yazmaktadır. Rivayete göre seyis, havasını beğendiği bu bölgede atlarını yetiştirirmiş. Zamanla burası bir yerleşim birimine dönüşünce de kendi adıyla anılır olmuştur. Devamı Var… “Kaşğarlı Mahmud Nerede ve ne zaman doğmuştur?”

Kâşgarlı Mahmud’un soy kütüğü

Kâşgarlı Mahmud’un soy kütüğü

Soylu bir Türk ailesinden geldiğini belirten Kâşgarlı Mahmud’un verdiği bu bilginin doğru olduğu ve Kâşgarlı’nın Doğu Karahanlı hanedanı soyundan geldiği bilinmektedir. Kâşgarlı Mahmud’un soy kütüğü, İslam dinini seçen ilk Türk kağanı Abdülkerim Satuk Buğra Han’a çıkmaktadır.
Devamı Var… “Kâşgarlı Mahmud’un soy kütüğü”

Kâşgarlı Mahmud Nerede öğrenim gördü?

Dîvânu Lugâti't-Türk (Tam Metin)

Kâşgarlı Mahmud, ilk öğrenimini gördüğü ve gençlik yıllarını geçirdiği Opal’da Hamidiyye ve Saciyye medreselerinde tanınmış hocalardan ders almıştır. Hocalarından biri, Dîvânu Lugâti’t-Türk’te de adını andığı Şeyh İmam ez-Zahid Hüseyin bin Halef el-Kâşgari’dir.

Devamı Var… “Kâşgarlı Mahmud Nerede öğrenim gördü?”